Angeln

Auf der Wiese neben dem Haus befindet sich ein Fischteich, der den Eigentümern der Ranch gehört. Eine Angelausrüstung zählt zur Standardausstattung unseres Blockhauses, ebenso wie Liegen, die Sie am Fischteich aufstellen können. Die wunderbare Aussicht auf die Umgebung gibt es freilich gratis dazu. Am Teich können sie ein Lagerfeuer anzünden.

Unentgeltlich

projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Własną firmą wspieram siebie i swój region”, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku