Okolica

Smocze Ranczo położone jest w centralnej części województwa lubuskiego – najbardziej zalesionego województwa w Polsce. Okoliczne lasy, pola i łąki oraz ścieżki rowerowe i nordic walking zachęcają do aktywnego wypoczynku i bliskiego kontaktu z naturą. Ranczo położone jest na skraju wsi, skąd rozpościera się piękny widok na okolicę i zwierzęta pasące się na łące niemalże na wyciągniecie ręki. W odległości ok. 2,5 km od Rancza znajduje się malownicze jeziorko z dziką plażą, chętnie odwiedzaną przez okolicznych mieszkańców.

projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. "Blisko natury" - biznes zrodzony z pasji, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku