Regulamin

Regulamin Smoczego Rancza

 • W cenie noclegu zawarte są koszty mediów, opału, WiFi, miejsc postojowych, pościeli, ręczników, chemii gospodarstwa domowego, możliwości korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie obiektu.
 • Ceny usług noclegowych wyrażone są w PLN i są cenami brutto.
 • Zadatek potwierdzający rezerwację wynosi minimum 33% ceny pobytu. Zadatek podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie maksymalnie 3 tygodni przed planowanym terminem przyjazdu. Po upływie tego terminu zadatek jest bezzwrotny. Resztę należności opłaca się najpóźniej w dniu przyjazdu do Smoczego Rancza.
 • W przypadku skrócenia pobytu należność za dni niewykorzystane nie podlega zwrotowi.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00. Wydłużenie doby hotelowej możliwe jest po uzgodnieniu z gospodarzami, ze względu na możliwość przyjazdu kolejnych gości.
 • W dniu przyjazdu od gości pobierana jest kaucja w wysokości 300,00 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu gości, po odebraniu domku przez właściciela lub wyznaczoną przez niego osobę. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia mienia, wynikającego z prawidłowego użytkowania wyposażenia Rancza, czyli np. stłuczenia naczynia, czy uszkodzenia wędki, itp., kaucja zwracana jest gościom w całości. W przypadku stwierdzenia zniszczeń wymagających przeprowadzenia prac remontowych lub zlecenia profesjonalnego czyszczenia mebli, kaucja nie podlega zwrotowi.
 • Cisza nocna na terenie Smoczego Rancza obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 • Ze względu na możliwość zniszczenia roślin w ogrodzie przez daniele i owce, prosimy o zamykanie bramki prowadzącej na łąkę na klucz. W przypadku pozostawienia otwartej bramki, goście mogą zostać obciążeni kosztami wykonania nowych nasadzeń w miejsce roślin zniszczonych przez zwierzęta.
 • Ze względu na możliwość uszkodzenia przez zwierzęta krzesełek turystycznych, wędek, itp. prosimy o ich niepozostawianie nad stawem i zabieranie ze sobą do domku narzędziowego po zakończonym wędkowaniu. Ryby złowione w stawach przeznaczone są do konsumpcji. Można je także ponownie wpuścić do stawu.
 • Nie pobieramy dodatkowych opłat za media. Jednakże jesteśmy ekologicznym gospodarstwem i szanujemy otaczającą nas przyrodę, więc prosimy o gospodarne korzystanie z wody i prądu, gaszenie niepotrzebnych świateł, itp. W miejscowości Smogóry nie ma kanalizacji sanitarnej, dlatego do domków przyłączone są bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne o ograniczonej pojemności 😉 Prosimy również o segregowanie śmieci do specjalnie przygotowanych pojemników.
 • Prosimy o korzystanie z klimatyzacji wyłącznie przy zamkniętych oknach i drzwiach.
 • Prosimy o niewrzucanie do toalety i zlewów resztek jedzenia, ani żadnych przedmiotów typu pieluchy, podpaski, patyczki do uszu, przedmioty lateksowe, poza oczywistym papierem toaletowym.
 • Dzieci przebywają na terenie Smoczego Rancza pod opieką swoich rodziców/dziadków/dorosłych opiekunów, którzy są za nie w pełni odpowiedzialni.
 • Dzieci korzystają z atrakcji Smoczego Rancza oraz antresoli tylko i wyłącznie w obecności i pod opieką swoich dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 • Woda w basenach jest filtrowana oraz zabezpieczana specjalistycznymi środkami, przeznaczonymi do utrzymania czystości w basenie. Osoby uczulone na substancje chemiczne dodawane do wody w celach higienicznych, proszone są o zrezygnowanie z kąpieli.
 • Z atrakcji Smoczego Rancza, w tym m.in. basenów, placów zabaw oraz antresoli nie mogą korzystać osoby, które są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych oraz osoby, których stan zdrowia może stanowić przeciwwskazanie do korzystania z którychkolwiek z nich. W przypadku złamania niniejszego zalecenia, osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za krzywdy wyrządzone sobie lub innym gościom obiektu oraz są zobowiązane do wyrównania na rzecz właścicieli spowodowanych przez siebie szkód finansowych w terminie 7 dni od wymeldowania z obiektu.
 • Wewnątrz domków oraz na tarasie, jak również w odległości minimum metra od budynków obowiązuje całkowity zakaz palenia otwartego ognia (w tym świec), za wyjątkiem użytkowania płyty gazowej. Po zakończeniu gotowania goście proszeni są o sprawdzenie, czy gaz/ogień został wyłączony.
 • Wewnątrz domków oraz na tarasie, jak również w odległości minimum metra od budynków obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów „tytoniopodobnych”. Miejscem dedykowanym osobom palącym i wyposażonym w popielniczki są wiaty rekreacyjne znajdujące się przy domkach.
 • Nie wolno dotykać rozgrzanego kominka ze względu na możliwość poparzenia się.
 • Ognisko i grill można rozpalać jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Ze względu na ryzyko pożaru prosimy o niewyrzucanie pozostałości brykietu/węgla z grilla na trawę, ani do pojemników na śmieci. Pozostałości brykietu/węgla proszę wyrzucać do miejsca przeznaczonego na ognisko lub pozostawić w grillu do rana do całkowitego wygaśnięcia żaru.
 • Ze względu na zbyt wysoką temperaturę wytwarzaną podczas palenia drewnem, prosimy nie palić drewnem w grillu.
 • Z wypoczynku w Smoczym Ranczu korzystać mogą także goście posiadający psy. Ze względu na sąsiedztwo stada danieli oraz owiec, na terenie Smoczego Rancza mieszkać mogą jedynie psy łagodne i ułożone. Właściciele zwierzęcia zobowiązani są do zabrania ze sobą posłania dla swojego pupila. Ze względów higienicznych nie jest dopuszczalne korzystanie przez zwierzęta ze spania w łóżkach oraz na meblach tapicerowanych. Koszty czyszczenia ww. mebli z sierści i innych zabrudzeń spowodowanych przez zwierzę, ponosi jego właściciel. W przypadku zniszczenia (pogryzienia, podrapania) mebli lub innych elementów wyposażenia domku, właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia straty finansowej, pozwalającej na odkupienie zniszczonego elementu wyposażenia w terminie 7 dni od dnia wymeldowania.
 • Należy sprzątać po swoich pupilach na terenie Smoczego Rancza.
 • Prosimy o niekąpanie psów w basenach. Baseny przeznaczony są wyłącznie do użytku dla gości.
 • Goście Smoczego Rancza mają nieograniczony dostęp do ogrodzonej łąki ze stawem rybnym, zamieszkiwanej przez daniele i owce. Ze względu na dobro ww. zwierząt na teren ogrodzonej łąki nie wolno zabierać ze sobą psów. Daniele mieszkające na łące są łagodne i z natury unikają bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Na widok osób wchodzących na teren łąki będą przemieszczać się w oddalone miejsca, zachowując odpowiednią dla siebie i ludzi odległość, dlatego spacerowanie po łące, czy korzystanie z uroków wypoczynku nad stawem, jest bezpieczne dla gości. Prosimy jednak, aby nie biegać za zwierzętami, ani nie straszyć ich głośnymi dźwiękami (krzykiem, nawoływaniem, petardami). Zachowania takie są niezwykle stresujące dla zwierząt. Osoba goniąca zwierzęta jest przez nie postrzegana jako potencjalny drapieżnik i swoim zachowaniem może doprowadzić do spłoszenia stada i niekontrolowanej ucieczki zwierząt przez łąkę. Prosimy, aby dzieci wchodzące na łąkę, zostały poinformowane przez opiekunów o zasadach zachowania się wśród zwierząt. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 • Prosimy o pozostawienie domku, w którym Państwo mieszkali oraz reszty infrastruktury Smoczego Rancza w stanie, w jakim je Państwo zastali. Ewentualne szkody podlegają rozliczeniu z gospodarzami. Osoby niszczące mienie, zanieczyszczające obiekt, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 • Przed opuszczeniem Smoczego Rancza prosimy o oddanie kluczy bezpośrednio właścicielom obiektu lub wyznaczonym przez nich osobom.
 • Właściciele Smoczego Rancza nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu.
 • Pytania/ prośby do gospodarzy, w tym m.in. potrzebę uzupełnienia środków czystości, wymiany pościeli, ręczników, wody w basenie, butli z gazem, itp. prosimy kierować bezpośrednio do nas pod numerem telefonu: 511 038 777 lub 663 550 327.
 • Prosimy o uszanowanie powyższych reguł ze względu na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Smoczego Rancza oraz komfort własny i kolejnych gości.
 • Uznaje się, że każda osoba, która jest/była gościem Smoczego Rancza, zapoznała się z zapisami niniejszego regulaminu oraz że zapisy te są dla niej zrozumiałe i zobowiązała się do ich stosowania/przestrzegania.
projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. "Blisko natury" - biznes zrodzony z pasji, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku