Regulamin

Regulamin Smoczego Rancza

 1. W obiekcie wypoczywać może od jednej do sześciu osób. W przypadku pobytów krótkoterminowych istnieje możliwość dokwaterowania dwóch dodatkowych osób. W cenie noclegu zawarte są media, opał, WiFi, miejsca postojowe, pościel, ręczniki, chemia gospodarstwa domowego, możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji na terenie obiektu.
 2. Ceny usług noclegowych wyrażone są w PLN i są cenami brutto.
 3. Zadatek potwierdzający rezerwację wynosi 30 % ceny pobytu. Zadatek podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie maksymalnie 2 tygodni przed planowanym terminem przyjazdu. Po upływie tego terminu zadatek jest bezzwrotny. Resztę należności opłaca się najpóźniej w dniu przyjazdu do Smoczego Rancza.
 4. W przypadku skrócenia pobytu należność za dni niewykorzystane nie podlega zwrotowi.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (od października do kwietnia) oraz od godziny 14.00 do godziny 10.00 od maja do września. Wydłużenie doby hotelowej możliwe jest w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z gospodarzami, ze względu na możliwość przyjazdu kolejnych gości.
 6. W przypadku rezerwacji okazjonalnej związanej np. z organizacją uroczystości w sali weselnej, warunki pobytu uzgadniane są indywidualnie z gospodarzami.
 7. Cisza nocna na terenie Smoczego Rancza obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 8. Nie pobieramy dodatkowych opłat za media. Jednakże jesteśmy ekologicznym gospodarstwem i szanujemy otaczającą nas przyrodę, więc prosimy o gospodarne korzystanie z wody i prądu, gaszenie niepotrzebnych świateł, itp. W miejscowości Smogóry nie ma kanalizacji sanitarnej, dlatego do domku przyłączony jest bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne o ograniczonej pojemności 😉
  Prosimy również o segregowanie śmieci do specjalnie przygotowanych pojemników.
 9. Prosimy o nie wrzucanie do toalety i zlewów resztek jedzenia, ani żadnych przedmiotów typu pieluchy, podpaski, patyczki do uszu, przedmioty lateksowe, poza oczywistym papierem toaletowym. Zapchanie któregokolwiek z urządzeń sanitarnych spowoduje utrudnienia w Państwa wypoczynku i narazi na dodatkowe koszty wynikające z usługi hydraulika.
 10. Chęć skorzystania z usług dodatkowych, typu „bezkrwawe łowy”, warsztaty pszczelarskie, wykopki itp. goście zgłaszają na etapie dokonywania rezerwacji noclegu. Część z usług świadczonych jest sezonowo, w związku z czym uprzedza się, iż nie zawsze możliwa jest ich realizacja, o czym goście informowani są na etapie dokonywania rezerwacji.
 11. Dzieci przebywają na terenie Smoczego Rancza pod opieką swoich rodziców/dziadków/dorosłych opiekunów, którzy są za nie w pełni odpowiedzialni.
 12. Dzieci korzystają z atrakcji Smoczego Rancza oraz antresoli tylko i wyłącznie w obecności i pod opieką swoich dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 13. Niemowlęta oraz małe dzieci ze względów higienicznych mogą korzystać z kąpieli w większym basenie tylko i wyłącznie w specjalnych pieluszkach, zapobiegających zabrudzeniu wody.
 14. Woda w basenie jest filtrowana oraz zabezpieczana specjalistycznymi środkami, przeznaczonymi do utrzymania czystości w basenie. Osoby uczulone na substancje chemiczne dodawane do wody w celach higienicznych, proszone są o zrezygnowanie z kąpieli. Skład preparatów stosowanych do czyszczenia wody w basenie można sprawdzić u właścicieli Rancza.
 15. Z atrakcji Smoczego Rancza, w tym m.in. basenu, placu zabaw oraz antresoli nie mogą korzystać osoby, które są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych oraz osoby, których stan zdrowia może stanowić przeciwwskazanie do korzystania z którychkolwiek z nich. W przypadku złamania niniejszego zalecenia, osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za krzywdy wyrządzone sobie lub innym gościom obiektu oraz są zobowiązane do wyrównania na rzecz właścicieli spowodowanych przez siebie szkód finansowych w terminie 7 dni od wymeldowania z obiektu.
 16. Wewnątrz domku oraz na tarasie, jak również w odległości minimum metra od budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia otwartego ognia, za wyjątkiem użytkowania płyty gazowej. Po zakończeniu gotowania goście proszeni są o sprawdzenie, czy gaz/ogień został wyłączony.
 17. Wewnątrz domku oraz na tarasie, jak również w odległości minimum metra od budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów „tytoniopodobnych”.
 18. Nie wolno dotykać rozgrzanego kominka ze względu na możliwość poparzenia się.
 19. Ze względu na ryzyko pożaru oraz poparzenia nie wolno stosować do rozpalenia w kominku, ani na grillu żadnych substancji palnych, typu podpałki do grilla w płynie, gazie, benzyny, itp.
 20. Ognisko i grill można rozpalać jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
 21. Z wypoczynku w Smoczym Ranczu korzystać mogą także goście posiadający psy. Ze względu na sąsiedztwo stada danieli oraz owiec, na terenie Smoczego Rancza mieszkać mogą jedynie psy łagodne, ułożone i niehałaśliwe. Właściciele zwierzęcia zobowiązani są do zabrania ze sobą smyczy oraz posłania dla swojego pupila. Ze względów higienicznych nie jest dopuszczalne korzystanie przez zwierzęta ze spania w łóżkach oraz na meblach tapicerowanych. Koszty czyszczenia ww. mebli z sierści i innych zabrudzeń spowodowanych przez zwierzę, ponosi jego właściciel. W przypadku zniszczenia (pogryzienia, podrapania) mebli lub innych elementów wyposażenia domku, właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia straty finansowej, pozwalającej na odkupienie zniszczonego elementu wyposażenia w terminie 7 dni od dnia wymeldowania.
 22. Należy sprzątać po swoich pupilach na terenie Smoczego Rancza.
 23. Goście Smoczego Rancza mają nieograniczony dostęp do ogrodzonej łąki ze stawem rybnym, zamieszkiwanej przez daniele i owce. Ze względu na dobro ww. zwierząt na teren ogrodzonej łąki nie wolno zabierać ze sobą psów.
 24. Prosimy o pozostawienie domku, w którym Państwo mieszkali oraz reszty infrastruktury Smoczego Rancza w stanie, w jakim je Państwo zastali. Ewentualne szkody podlegają rozliczeniu z gospodarzami. Osoby niszczące mienie, zanieczyszczające obiekt, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 25. Przed opuszczeniem Smoczego Rancza prosimy o oddanie kluczy bezpośrednio właścicielom obiektu.
 26. Właściciele Smoczego Rancza nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, a w szczególności za zegarki, pieniądze i papiery wartościowe, karty kredytowe, wszelkiego rodzaju dokumenty i klucze, telefony komórkowe, komputery przenośne oraz inne sprzęty elektroniczne oraz zawarte w nich dane, przedmioty ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, itp., przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i/lub numizmatycznej.
 27. Pytania/ prośby do gospodarzy, w tym m.in. potrzebę uzupełnienia środków czystości, wymiany pościeli, ręczników, wody w basenie, butli z gazem, itp. prosimy kierować bezpośrednio do nas pod numerem telefonu: 511 038 777 lub 663 550 327.
 28. Prosimy o uszanowanie powyższych reguł ze względu na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Smoczego Rancza oraz komfort własny i kolejnych gości.
 29. Uznaje się, że każda osoba, która jest/była gościem Smoczego Rancza, zapoznała się z zapisami niniejszego regulaminu oraz że zapisy te są dla niej zrozumiałe i zobowiązała się do ich stosowania/przestrzegania.
projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Własną firmą wspieram siebie i swój region”, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku