Wycieczki rowerowe


Na stałym wyposażeniu domku znajduje się 6 rowerów. W przypadku większej grupy gości, istnieje możliwość zamówienia dodatkowych rowerów. Ponadto w domku znajduje się koc piknikowy, piknikowy zestaw naczyń i sztućców, które razem z własnoręcznie przygotowanym prowiantem, pozwolą na zorganizowanie niezapomnianego pikniku na łonie natury.

Okoliczne drogi, biegnące wzdłuż pół, lasów i łąk zachęcają do krótszych i nieco dalszych wycieczek rowerowych.

Usługa bezpłatna.

projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Własną firmą wspieram siebie i swój region”, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku