Imprezy zorganizowane

W Smogórach znajduje się wyremontowana świetlica wiejska, posiadająca w pełni wyposażone zaplecze kuchenne, w której można organizować różnego rodzaju uroczystości takie jak: wesela, wieczory panieńskie/ kawalerskie, chrzciny, itp. dla grup liczących do 100 osób.
Smocze Ranczo stanowi zatem doskonałe zaplecze noclegowe także dla gości bawiących się w świetlicy wiejskiej. Właściciele Rancza służą pomocą w kontakcie z dysponentami sali w świetlicy wiejskiej.

projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. "Blisko natury" - biznes zrodzony z pasji, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku